Fag-teamets faglig- og mellommenneskelig dyktige kostholdsveiledere og ernæringsterapeuter hjelper deg med din helse

Trenger du hjelp med din helse?

Trine Dahlmo fag-teams kostholdsveiledere og ernæringsterapeuter tilbyr ernæringsterapi for mange helseplager. De er utdannet av Trine og benytter kartlegging- og behandlingsmetodikken hun i sin omfattende klinikkpraksis har erfart gir så gode resultater.

Målrettede og enkle grep som gir beviselig effekt. Det skal oftest ikke så mye til!

Under følger en oversikt over kostholdsveiledere og ernæringsterapeuter i fag-teamet. I 2023 utdannes det nye kull ernæringsterapeuter slik at listen under løpende oppdateres. Du kan møte din kostholdsveileder eller ernæringsterapeut ved personlig oppmøte eller digitalt på Zoom/Teams. Alle i fag-teamet driver  selvstendig praksis, slik at spørsmål angående eventuell timebestilling rettes til aktuelle kostholdsveileder/terapeut.

Hva tilbyr en TD Ernæringsterapeut?

En TD Ernæringsterapeut tilbyr ernæringsterapi for å forebygge eller behandle helseplager, eventuelt optimalisere helsen.   

Ernæringsterapi har vist seg å gi særlig gode behandlingsresultater for disse tilstandene:

 • Plager i mage/tarm
 • Atopikere
 • Smerter i vev og ledd
 • Forhøyet blodsukker
 • Ustabilt blodsukker, redusert energi
 • Forhøyet kolesterol
 • Tretthet
 • Gjentatte eller langvarige infeksjoner
 • Plager i overgangsalderen
 • Under- eller overvekt
 • Ikke alkoholisk fettlever

Ernæringsterapeuten kan også bidra med tilpasset kosthold for idrettsutøvere, vegetarianere eller andre med særskilte ønsker eller behov.

Ernæringsterapien starter med en grundig kartlegging. Terapeuten vil etter kartleggingen gi deg sin  vurdering samt forslag til tiltak. Ved behandling av sykdom eller tilstander der det brukes legemidler, gjøres det i samråd med fastlege.

Hva tilbyr en TD Kostholdsveileder?

En TD Kostholdsveileder tilbyr personlig kurs i Trine Dahlmo-metodens kostholds- og motivasjonsstrategier.

Trine Dahlmo-metoden har vist seg å være effektiv for:

 • Vekreduksjon
 • Vektøkning
 • Senke høyt blodsukker
 • Stabilisere blodsukkeret, og energien
 • Senke forhøyet kolesterol
 • Redusere ikke alkoholisk fettlever
Kostholdsveiledningen starter med en grundig kartlegging og kostholdsveilederen vil etter kartleggingen gi deg sin  vurdering samt forslag til hvordan dere legger opp videre forløp.
 
Kostholdsveilederen behandler ikke sykdommer. Slik oppfølging gjøres av relevant helsepersonell.

Personlig oppfølging fra fag-teamet

Linn Stranden er utdannet TD kursholder og TD kostholdsveileder. Hun tar i mot klienter online for kostholdsveiledning og personlig trening via Zoom eller Teams

Trine Dahlmo  tar imot klienter for ernæringsterapi eller kostholdsveiledning ved sin klinikk i Mo i Rana for de som har bostedsadresse i Mo i Rana og omegn. Hun holder også kurs i Trine Dahlmo-metoden.

Ingrid Marie Andersen er utdannet TD kursholder og TD kostholdsveileder. Hun holder kurs og tar i mot klienter for kostholdsveiledning i Sømna og Brønnøysund. Hun tilbyr også kostholdsveiledning på Zoom/Teams. 

Ingvild Myhre er utdannet TD kursholder og TD kostholdsveileder. Hun holder kurs og tar i mot klienter for kostholdsveiledning på Lovund. Hun tilbyr også kostholdsveiledning på Zoom/Teams. 

Kontakt:  ingvild@fjellmyhr.no

Tine Samdal Olson er utdannet TD kursholder og TD kostholdsveileder. Hun holder kurs og tar i mot klienter for kostholdsveiledning  ved Studio NOR i Alver. 

Tina Løkke Molstadkroken er utdannet TD kursholder og TD kostholdsveileder. Hun holder kurs og tar i mot klienter for kostholdsveiledning  ved Toten Treningssenter, avdeling Gjøvik.

Tonje Johannessen er utdannet TD kursholder og TD kostholdsveileder. Hun holder kurs og tar i mot klienter for kostholdsveiledning  ved Studio NOR i Alver og Kongsberg. Hun tilbyr også kostholdsveiledning på Zoom/Teams. 

Vil du delta på Trine Dahlmo-kurs?

Fag-teamet tilbyr kurs i Trine Dahlmo-metoden over hele landet. Du kan enten delta på kurs der du bor eller på nettkurs. Her finner du kurs i Trine Dahlmo-metoden 

Ønsker du å bli en del av fag-teamet?

Ved Trine Dahlmo-akademiet kan du utdanne deg til

 • Kursholder
 • Ernæringsterapeut 
 • Kostholdsveileder

og bli en del av et faglig dyktig, varmt og trivelig faglig fellesskap.