Søk

Fagdag om irritabel tarm

I Norge lider ca. 850.000 av Irritabel tarm – mennesker i alle aldre og i alle mulige livssituasjoner.

Nesten alle av mine klienter med denne sykdommen blir friske med metoder jeg har utviklet over mange år.  De er svært målrettet, krever ingen ekstreme dietter og er svært overkommelig å følge.

Mitt ønske er at alle som møter denne pasientgruppen skal ha muligheten til å benytte metodene for å hjelpe sine pasienter/klienter/kunder til en bedre hverdag – om det er eldre i institusjon, innlagte pasienter i sykehus, barn i barnehage, pasienter hos fysioterapeuten eller hos fastlegen.

Jeg inviterer derfor til fagdag om irritabel tarm. Det holdes 2 ulike kurs, tilpasset ulike yrkesgrupper.

Fredag 30. august -24 - Veiledende ansvar og helsestell

Kurset er for deg som ikke har direkte medisinsk behandlingsansvar for denne gruppen, men er behandler med annet fagområde, (f. eks. fysioterapeut), evt. ansvarlig for tilrettelegging og matlaging (f.eks. ansatte i sykehuskjøkken eller i barnehage).

I kurset lærer du om de 3 undergruppene av irritabel tarm, hvorav minst 70 % er fruktosefølsomme. Du vil få opplæring i hvordan du kan veilede de fruktosefølsomme slik at de kan være friske uten unødvendige begrensninger.

Fredag 27. september -24 - Behandlende ansvar

Kurset er for deg som jobber ved en arbeidsplass med behandlingsansvar for pasientgruppen, for eksempel ved fastlegekontor, medisinsk poliklinikk eller helsestasjon. Kurset er også egnet for ansatte i apotek.

I kurset lærer du det samme som i kurset nevnt over. I tillegg går vi nærmere inn på de to øvrige undergruppene, og hvilken behandling som hjelper disse.

Felles for kursene

Klokkeslett: Kl 08:30 – 15:30. Lunsj kl 11:30
Sted: Meyergården, Mo i Rana
Pris: Kr 6.500,- pr kursplass, inkl. lunsj og boken Frisk med irritabel tarm
Mer info: Tlf 99 444 034 eller mail kontakt@trinedahlmo.no
Påmelding: Via BESTILL PLASS under, evt. pr tlf 99 444 034 eller mail kontakt@trinedahlmo.no

Nåværende nasjonale behandlingsstrategi

Nasjonalt kompetansesenter for funksjonelle mage- tarmsykdommer (Helse Bergen/Haukeland universitetssykehus) har de siste år anbefalt lav-FODMAP-dietten som behandling for sykdommen. De sier selv at dietten er for krevende å følge og søker nå etter andre måter å hjelpe denne pasientgruppen på. NICE-dietten og stressmestringskurs har den siste tiden vært under utprøving.

Min vurdering av nåværende nasjonale behandlingsstrategi er at den ikke er tilstrekkelig målrettet, noe som medfører unødvendig mange begrensninger og påbud for en svært stor pasientgruppe. De fleste med irritabel tarm får dessuten ikke løst sine helseplager med denne tilnærmingen.

Min erfaring er at sykdommen er fysisk og for de fleste arvelig. Stressmestringskurs vil derfor kun være symptomatisk behandling. Jeg er helt enig med Helse Bergens vurdering av at lav-FODMAP-dietten er for krevende å følge, og videre er min vurdering av NICE-dietten at den er for generell og derfor ikke egnet som målrettet behandling av irritabel tarm. Jeg ønsker at metodene jeg benytter i møtet med mine klienter tas i bruk av alle som i sin arbeidshverdag møter denne pasientgruppen. Mitt ønske er at langt flere kan bli friske og at kollegaer med behandlingsansvar kan få en enklere arbeidshverdag.

Sammen kan vi utrette mer enn hver for oss!

Hjertelig velkommen til kurs.

Trine Dahlmo