Søk

Virkelighetsnære behandlingsstrategier som din klient med letthet kan gjennomføre i sin alminnelige hverdag. 

Metodene er skapt i Trines over 20-årige klinikkpraksis, basert på hva som fungerer i virkelige menneskers liv.

Bli TD Ernæringsterapeut

Trine Dahlmo har gjennom et langt yrkesliv som Ernæringsterapeut skapt nyvinnende metoder for behandling av helseplager som svært mange sliter med. De er utviklet i tett samarbeid med hennes klienter og deres fastleger og er basert på hva som fungerer for virkelige mennesker i virkelige liv. Med utdanning til TD Ernæringsterapeut får du del i hennes metodikk – både kartleggingsmetodikken, ernæringsterapien og motivasjonsstrategiene.

Mange trenger din hjelp!

Utdanningen vil gjøre deg til en handlekraftig og medmenneskelig ernæringsterapeut som får svært gode behandlingsresultater for helseplager som blant annet: * Plager i mage- tarm * Atopikernes mange helseplager * Smerter i vev og ledd * Forhøyet blodsukker * Ustabilt blodsukker * Lav energi * Forhøyet kolesterol * Gjentatte eller langvarige infeksjoner * Under- og overvekt * PCOS og barnløshet * Hud- og slimhinneproblemer

Utdanningen er modulbasert slik at du kan ta imot klienter etter hvert som du består eksamener i de aktuelle modulene. Allerede etter bestått modul 2 kan du ta imot betalende klienter med mage- tarmplager som for eksempel irritabel tarm (IBS).

Som TD Ernæringsterapeut jobber du sammen med dine kollegaer i Trine Dahlmo nasjonale fagteam og samarbeider tett med andre kollegaer i helsevesenet, særlig fastlegene.

Studiets oppbygging

1. Utdanning i grunnmedisin

Utdanningen tas utenom TD Akademiet og må være påbegynt før oppstart av TD Ernæringsterapeut-studiet. Flere helsefaglige utdanninger innfrir kravet til utdanning i grunnmedisin, bl.a. Sykepleierutdanningen og utdanning til Helsefagarbeider.

2. Kurs i VEKS-fag

VEKS-fag er et kortvarig nettkurs, godkjent av NHI, og tas utenom TD Akademiet. Kurset må være fullført før du går opp til avsluttende eksamen.

3. Utdanning i TD Ernæringsterapi

Utdanningen tas hos TD Akademiet. Studiets studieplan er godkjent av NHI og gir rett til medlemskap etter at avsluttende eksamen er bestått. Studiet startet med et for-kurs på nett, som du får tilgang til når din påmelding er mottatt. Deretter møter du til klasseromsundervisning hvor alle studentene samles. Mellom de fysiske samlingene vil noe av undervisningen foregå på nett. Utdanningen varer 2 år.

Neste studiestart

Neste studiestart er 2025. For-kurset på nett må være påbegynt senest 1. januar 2025. Første klasseromsundervisning er 5. mars 2025, unntatt for deg som er utdannet Trine Dahlmo-kursholder, da møter du første gang til klasseromsundervisning den 4. april 2025. Det er kun få plasser på utdanningen og nye studiestart skjer med års mellomrom. Vi anbefaler deg å melde deg på i god tid for å sikre deg plass.

Studiested

De fleste samlingene holdes i Oslo sentrum. Én samling holdes i vårt kurssted i Mo i Rana, hvor Trine har sin klinikk, og én holdes i vårt kurssted i Piemonte, Italia. Noe av undervisningen er digital og tas på nett.

Utdannere

Tina Bakkejord

I TD Ernæringsterapistudiet underviser Tina i Legens undersøkelser og behandling. Hun har jobbet som fastlege i Mo i Rana siden 2010 og som spesialist i allmennmedisin siden 2017. Hun har også jobbet ved voksenpsykiatrisk poliklinikk. Tina er kjent for å møte sine pasienter på en nær og folkelig måte, med fokus på hele mennesket. Gled deg til å møte vår egen folkekjære og dyktige Tina, og ta del i hennes kunnskap.

Trine Dahlmo

Trine underviser i studiets øvrige fag. Trine har siden 2000 jobbet som ernæringsterapeut, kurs- og foredragsholder og videreutdannet seg senere til NLP Coach. Hun har gitt ut boken Lettere via Cappelen Damm, samt Middagsplanleggeren og Frisk med irritabel tarm via Healthinspirer publishing. Trine ønsker med sitt virke å gjøre trivsel og helse mer tilgjengelig i samfunnet, og å bidra til godt kollegialt samarbeid mellom helseaktørene i det private og offentlige helsevesenet.

De som møter Tina og Trine vil oppleve at de har et stort overblikk og forståelse for både fysiske og mentale prosesser, og at de har en svært helhetlig og praktisk tilnærming til hvordan pasientene/klientene kan bedre sin helse og hverdag.

Du er hjertelig velkommen! Tina,  Trine og det nasjonale fag-teamet 🙂

Priser og påmelding

Alternativ 1
For deg som har fullført sertifiseringskurs til Kom i gang-kursholder før første klasseromundervisning i april 2025: Pris kr 82.000,-

Alternativ 2
For alle andre: Pris kr 89.500,-

Påmelding

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon eller for å søke om studieplass. Trine tar kontakt med deg for å avtale en tid for en telefonsamtale.

Vi bekrefter å ha mottatt din henvendelse.

Trine tar kontakt med deg så snart som mulig.
Ha en fin dag!