Søk

Inspirasjonsdagboka

Inspirasjonsdagboka er til støtte og inspirasjon til deg som lærer deg Trine Dahlmo-metoden, enten du får personlig oppfølging av en TD kostholdsveileder, deltar på nettkurset eller leser boken Lettere. Her finner du de fleste av Trine Dahlmo-metodens pedagogiske modeller, veieskjema samt tomme prosjektplaner, handlelister, kostplaner, middagsidélister du kan fylle i. Boken inneholder også notatsider slik at du kan notere dine oppdagelser og aha-er.

kr275.00

Inspirasjonsdagboka er til støtte og inspirasjon til deg som lærer deg Trine Dahlmo-metoden, enten du får personlig oppfølging av en TD kostholdsveileder, deltar på nettkurset eller leser boken Lettere. Her finner du de fleste av Trine Dahlmo-metodens pedagogiske modeller, veieskjema samt tomme prosjektplaner, handlelister, kostplaner, middagsidélister du kan fylle i. Boken inneholder også notatsider slik at du kan føre en dagbok.