Søk

Drømmen om en familie

Drømmen om en familie

I dagens Dagbladet kan du lese om Julianne, en av mine skjønne klienter, som lyktes med å bli med barn til tross for sin PCOS. Bildet over er av Julianne og det lille mirakelet Aurora Linnea. Ved å dele sin historie i nasjonale media ønsker Julianne å gi håp til alle de med PCOS som drømmer om å skape en familie.

The Environmental Impact of Canadian Casinos

Canada is home to a thriving casino industry, with establishments spread across the country attracting millions of visitors each year. While these casinos offer entertainment and economic benefits, there is a growing concern about their environmental impact. The Environmental Impact of Canadian Casinos is a topic that demands attention as we delve into the complex relationship between entertainment, economic growth, and sustainability.

In this article, we will explore the various ways in which Canadian casinos affect the environment, from energy consumption and waste management to land use and wildlife habitats. We will delve into the challenges faced by the industry in balancing profitability with environmental responsibility, and examine the initiatives taken by some casinos to minimize their ecological footprint. Join us on this journey to uncover the hidden costs behind the glitz and glamour of the casino world, and discover what steps can be taken to ensure a more sustainable future for both the gaming industry and the planet.

Energy Consumption and Emissions in Canadian Casinos

Canadian casinos have a significant environmental impact, particularly in terms of energy consumption and waste generation. The vast array of electronic gaming machines, bright lights, and air conditioning systems in casinos consume large amounts of energy, leading to a considerable carbon footprint. Additionally, the construction and maintenance of these facilities often involve deforestation and habitat destruction, further contributing to environmental degradation.

Water usage is another critical environmental concern related to Canadian casinos. The high demand for water to sustain operations, such as cleaning, landscaping, and food services, can strain local water sources. This heightened usage can lead to water scarcity in regions where casinos are located, impacting both the environment and local communities that rely on these water supplies for various needs.

Furthermore, the waste generated by Canadian casinos poses a significant environmental challenge. From food waste in restaurants to disposable plastic items in gaming areas, casinos produce a large volume of waste that often ends up in landfills. Proper waste management practices, such as recycling and composting, are crucial to mitigate the environmental impact of this waste and reduce the overall burden on the environment.

In response to these environmental concerns, some Canadian casinos are implementing sustainable practices to minimize their impact. Initiatives such as energy-efficient lighting, water conservation measures, and waste reduction strategies are being adopted to promote environmental responsibility. By incorporating eco-friendly practices into their operations, casinos can work towards reducing their environmental footprint and contribute to a more sustainable future for both the industry and the surrounding ecosystems.

Water Usage and Waste Management Practices in the Casino Industry

Canadian casinos have a significant environmental impact due to their high energy consumption, waste generation, and water usage. The large-scale operations of these casinos contribute to greenhouse gas emissions, which can exacerbate climate change. Additionally, the construction and maintenance of these facilities often result in habitat destruction and land degradation. Furthermore, the vast amounts of water used in casinos for activities such as landscaping and cooling systems put a strain on local water resources, especially in regions prone to water scarcity.

Despite efforts to implement sustainability practices, the environmental footprint of Canadian casinos remains a concern. Strategies such as energy-efficient lighting, waste reduction programs, and water conservation initiatives have been introduced in some establishments. However, more comprehensive measures are needed to mitigate this story impact on the environment. As the gaming industry continues to expand in Canada, it is crucial for casinos to prioritize environmental responsibility and explore innovative solutions to minimize their ecological footprint.

Biodiversity Conservation and Land Use Considerations

Canadian casinos, while providing entertainment and economic benefits, also have significant environmental impacts. The construction and operation of casinos can lead to habitat destruction, deforestation, and disruption of local ecosystems. The large amount of electricity required to power these establishments contributes to greenhouse gas emissions and air pollution, further exacerbating climate change. Additionally, the massive water consumption by casinos, especially for amenities like pools and landscaping, can strain local water resources and harm aquatic ecosystems.

Furthermore, the waste generated by casinos, including food waste, plastic packaging, and disposable items, contributes to landfill accumulation and pollution. Proper waste management practices are crucial to mitigate these impacts. The transportation emissions from visitors traveling to and from casinos also add to the overall environmental footprint. To address these concerns, implementing sustainable practices such as energy-efficient technologies, waste reduction strategies, and promoting public transportation options can help minimize the environmental impact of Canadian casinos and move towards a more sustainable industry.

Social Responsibility and Sustainable Practices in Canadian Casinos

Canadian casinos, while providing entertainment and economic benefits, also have a significant environmental impact. The large buildings and facilities required for casinos contribute to urban sprawl and land development, leading to habitat loss and disruption of natural ecosystems. Additionally, the energy consumption of these establishments, from lighting and air conditioning to gaming machines, results in high greenhouse gas emissions, contributing to climate change.

Moreover, the water usage of casinos, particularly for maintaining lush landscaping and operating amenities like pools and spas, puts a strain on local water resources. Waste generation is another concern, as casinos produce substantial amounts of solid waste, including food waste, disposable packaging, and outdated equipment. Proper waste management and recycling practices are crucial to mitigate the environmental impact of Canadian casinos and promote sustainability in the gaming industry.

As the discussion around the environmental impact of Canadian casinos continues to gain traction, it is evident that there are both challenges and opportunities for the industry to consider. From energy consumption to waste management, there are clear areas where improvements can be made to reduce the ecological footprint of these establishments. By implementing sustainable practices, such as energy-efficient technologies and waste reduction strategies, Canadian casinos can play a significant role in protecting the environment while still delivering exceptional entertainment experiences. With a collective effort from both the industry and regulatory bodies, there is great potential to create a more sustainable future for the casino sector in Canada.

Historien ble første gang publisert 1. februar 2018

Innlegget finner du i sin helhet her: JulianneDagbladet.

Som ernæringsterapeut med en travel klinikkpraksis i over 20 år har jeg vært så heldig å få bidra til flere slike søte små mirakler i min hjemby. Å åpne tekstmeldinger fra nybakte foreldre, lese deres glade ord og se bilde av det nyfødte nurket er en fantastisk opplevelse. Slike øyeblikk motiverer meg til innsats – hva mer kan jeg gjøre for at flere kan få denne muligheten?

Hva er PCOS?
Disse fire bokstavene står for polycystisk ovariesyndrom og er en hormonubalanse med bla. forhøyet nivå av det mannlige kjønnshormonet testosteron og for lavt nivå av det kvinnelige hormonet progesteron. Ubalansen fører til cyster på eggstokkene samt manglende eggløsning og sjeldne og uregelmessige menstruasjoner. Tilstanden er en vanlig årsak til barnløshet. PCOS er nært knyttet til insulinresistens med økt  forekomst av overvekt, type 2 diabetes og kolesterolubalanser.

Behandling av PCOS
Det offentlige helsevesenet tilbyr legemiddelbehandling for å stimulere eggløsningen, og eventuelt i tillegg også inseminering (sædceller settes direkte inn i livmoren). Behandlingen øker sjansene for graviditet. Mange med PCOS er overvektige, og rådes til å gå ned i vekt. Rådet gis fordi erfaring viser at vektreduksjon hos kvinner med PCOS øker sjansene for graviditet.

På nettsiden til norsk helseinformatikk kan du lese følgende antatte årsakssammenheng:

… mer fettvev øker indirekte produksjonen av mannlige kjønnshormoner. Pasienter med denne tilstanden har også ofte et unormalt høyt nivå av insulin (diabetes type 2), noe som også stimulerer produksjonen av mannlige kjønnshormon. 

Min erfaring og vurdering
jeg tror ikke at overvekten er årsaken til tilstanden. Om fettvevet var den utløsende årsaken til kjønnshormonubalansen, burde flere slite med PCOS og barnløshet. De fleste av mine klienter med PCOS har vært overvektige ja, men ikke veldig overvektige (BMI 30-35). Mange med mye større overvekt har en god kjønnshormonbalanse, ingen cyster på eggstokkene og blir gravide uten problemer. Jeg har også hatt svært slanke klienter med PCOS. Jeg sliter med å se logikken i at overvekten er den utløsende årsaken.

Jeg tror at disse kvinnene har en redusert toleranse for karbohydrater, slik at de med et karbohydratrikt kosthold lettere får forhøyet blodsukker, med kjønnshormonubalanser som følge. Fettlagringshormonet insulin øker når blodsukkeret er høyt, og kvinnen legger lettere på seg, får økt forekomst av kolesterolubalanser og type 2 diabetes. De av mine svært slanke klienter med PCOS har ikke forhøyet langtidsblodsukker men har sterke symptomer på ustabilt blodsukker med blodsukkerfall som gir stort ubehag.

For å få ned og/eller stabilisere blodsukkeret må man nødvendigvis redusere karbohydratmengden i kostholdet. Å senke et forhøyet blodsukker er en strategi som helsevesenet allerede benytter ved PCOS. Det gis da det blodsukkersenkende legemiddelet Metformin, som bidrar til at menstruasjonen normaliseres og sjansene for å bli gravid øker.

Et karbohydratredusert kosthold vil ha den samme effekten. Man trenger ikke å følge et strikt lavkarbokosthold, men fjerne søtsaker og forøvrig moderere inntaket av øvrige karbohydratrike matvarer. Samtidig økes matinntaket fra fete- og proteinrike matvarer.

Det offentlige helsevesenets erfaring med at fettfattige og kaloribegrensede dietter øker sjansene for graviditet trenger ikke nødvendigvis å skyldes diettens vektreduksjonseffekt. Slike dietter innebærer jo også at svært karbohydratrike matvarer som brus, kaker, kjeks og godterier utelukkes. Når karbohydratene på også slike dietter reduseres, vil nødvendigvis blodsukkeret og insulinet reduseres og kjønnshormonbalansen bedres.

De fleste dietter innebærer i realiteten en reduksjon i karbohydratinntaket og vil derfor påvirke hormonbalansen positivt. Da er det kanskje ikke nødvendig å samtidig redusere kalori- og fettinntaket?

Vi fagpersoner er enige i at en reduksjon av blodsukkeret vil påvirke kjønnshormonene positivt, og øke sjansen for at to kan bli tre. Det vi per nå ikke er enige i, er hva som er den beste fremgangsmåten for å få denne effekten.

Min grunnleggende filosofi som ernæringsterapeut er at det er viktig å ikke begrense kostholdet mer en absolutt nødvendig for å få den effekten som ønskes. Min erfaring med kostholdsbehandling av barnløshet grunnet PCOS er at et blodsukkerstabiliserende kosthold kraftig bedrer kjønnshormonbalansen. Det er absolutt mulig p spise seg mett og også velge både karbohydratrike og fete matvarer.

Om det i tillegg ønskes vektreduksjon kan både fett og karbohydrater spises, men ikke i samme måltid. Hvordan du kan følge en slik bred vei til en lavere vekt, er beskrevet i min bok  Lettere, slank med fornuft, utgitt av Cappelen Damm.

Overvekt er slik jeg ser det ikke årsaken til at kvinner får PCOS. Jeg erfarer også i min klinikkpraksis at det er mulig å spise seg fri fra sin hormonubalanse ved å spise seg god og mett, og beholde både fet og karbohydratrik mat i kostholdet. Ingen rigide dietter eller sultekurer er nødvendig!

Du kan lese intervjuet av Julianne og meg i Dagbladet JulianneDagbladet

Vi ønsker deg gode dager og en god helse

Julianne og Trine 🙂

For Trine Dahlmo-metoden-inspirasjon, følg oss gjerne på Facebook og Instagram her

Del på Facebook
Skriv ut siden
Send på e-post